Appartementen worden aangesloten op slim groen warmtenet Ede

12 november '20

In Ede ligt een slim groen warmtenet waarop in 2020 c.a. 20.000 woningen en bedrijven zijn aangesloten. Groene warmte is duurzaam opgewekt warm water dat gebruikt wordt voor de verwarming van woningen en bedrijven. Bij het verwarmen van het water wordt gebruik gemaakt van Duurzame-energie installaties. Vanaf deze installaties wordt het verwarmde water middels ondergrondse transportleidingen (warmtenet) naar woningen en bedrijven getransporteerd. Zij benutten dit voor het verwarmen van het tapwater (voor douchen etc.) en de ruimteverwarming (verwarming van radiatoren/ vloerverwarming). Door de komst van het warmtenet besparen we 85% CO2-uitstoot, doordat we op een hernieuwbare manier energie opwekken en het gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas) beperken. Ook de appartementen in De Veluwse Proeftuin fase 1A en 1B worden aangesloten op het duurzame warmtenet van Warmtebedrijf Ede. 

image alt

Het slimme groene warmtenet in Ede

Een warmtenet is groen, wanneer het door (diverse) duurzame bronnen wordt gevoed. Regionale biobrandstoffen zijn hiervoor een stabiele startbrandstof die als basis dient voor andere bronnen zoals restwarmte, collectieve zonnewarmte, aardwarmte, energie uit water of zelfs een toekomstige warmtebron als groene waterstof. Bij het aansluiten van deze extra bronnen, zijn biogrondstoffen nog slechts nodig bij een piekvraag in de winter en indien nodig als duurzame back-up.

Een warmtenet is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat; efficiënte warmtelevering op basis van vraag! Zo kan het dat een gedeelte van onze installaties in de zomer uitgezet wordt.

Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord wordt voorzien dat een groot gedeelte van de bebouwde omgeving aangesloten gaat worden op een warmtenet; het duurzame collectieve alternatief voor aardgas tegen de laagste maatschappelijke kosten. 

Het slimme groene warmtenet in Ede is met haar opwekkingsrendement het één-na duurzaamste warmtenet van Nederland. In Nederland bevinden zich ca. 230 warmtenetten. Het Edese warmtenet meet (anno 2020) 30 km en wordt volop uitgebreid. Er zijn in 2020 bijna 20.000 woningen en bedrijven (gemeten in woningequivalenten) aangesloten.

Warmterotonde

We realiseerden in Ede reeds een zgn. ‘warmte-rotonde’ met 3 duurzame-energie installaties die slim met elkaar gekoppeld zijn, en dus geen aardgasback-up meer nodig hebben. Nu deze rotonde gerealiseerd is, worden meerdere duurzame bronnen aangesloten. We werken concreet aan restwarmte van de industrie, collectieve zonnewarmte en aardwarmte. Aansluiting gaat op basis van de vrije keuze. Deze keuze wordt gemaakt door bijvoorbeeld de woningcorporatie (sociale huur), projectontwikkelaars (nieuwbouw) of de particuliere eigenaar van bestaande bouw.

  Warmtenet informatie voor kopers
  Meer weten over het warmtenet