Een appartement kopen. Zo werkt het!

15 juni '22

In De Veluwse Proeftuin fase 4 komen 9 beneden- en bovenwoningen. Althans, zo wordt het in de volksmond genoemd. Feitelijk gezien koop je een appartement met appartementsrechten. Wanneer je een appartement koopt, koop je niet alleen een appartementsrecht in het betreffende gebouw, maar krijg je ook te maken met de andere appartementen en de gezamenlijke ruimtes. Wat houdt dit nu precies in en wat betekent dit voor jou als toekomstig bewoner?

image alt

Appartementsrecht

Onder appartementsrecht wordt verstaan; 'een aandeel in het gebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het exclusief gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw.' Dit aandeel is vermeld in de koopovereenkomst en de splitsingsakte. Hiernaast heb je samen met de andere eigenaren het eigendom en gebruik van alles wat in én tot het gebouw behoort. Bijvoorbeeld het trappenhuis, de entree en het dak.

In de notariële akte van splitsing in appartementsrechten is het reglement van splitsing opgenomen. Hierin staat voor welk deel jij eigenaar wordt in het gebouw. En dit aandeel bepaalt ook jouw persoonlijke aandeel in de gezamenlijke servicekosten.

image alt

Vereniging van Eigenaars

Iedere eigenaar van een appartement is van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het gebouw. Het doel van de VvE is de behartiging van de onderlinge en gemeenschappelijke belangen. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud, de instandhouding van het gebouw, de technische installaties en de verzekeringen.

Geschatte servicekosten

Als eigenaar betaal je maandelijks servicekosten aan de VvE. Voor De Veluwse Proeftuin is nu bekend wat naar verwachting de servicekosten worden:

Benedenwoning: €1,70 per m2 woonoppervlakte
Bovenwoning: €1,54 per m2 woonoppervlakte

Ledenvergadering

Iedere VvE heeft een bestuur en een ledenvergadering. Deze ledenvergadering bepaalt gezamenlijk het beleid en geeft mandaat aan het bestuur om zaken in naam van de VvE te regelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van het onderhoud, verzekering en schoonmaak. De ledenvergadering moet onder meer de begroting en de kosten voor het volgende boekjaar goedkeuren en haar goedkeuring geven aan de rekening en verantwoording van de uitgaven van het afgelopen jaar. 

Iets vragen? Neem contact op
Wil jij hier ook wonen? Bekijk de woningen