EigenHuis Keukens showroom bezoek op afspraak

24 februari '21

Nu de adviezen vanuit het OMT door onze demissionaire regering worden opgevolgd, krijgen we vanaf aankomende woensdag net even wat meer ruimte om onze gezamenlijke klanten te voorzien van een juist advies om de aspirant koper vervolgens te verblijden met de aankoop van hun keuken voor de nieuwe woning. Concreet betekent dit dat we naast de bestaande mogelijkheden van thuisadvies en via het beeldscherm waar de virtuele showroom tour een onderdeel van is, we op een zeer beperkte schaal klanten mogen ontvangen. 

Plan van aanpak

Het is een mooie stap voorwaarts echter nog niet een waarin we alle klanten t.o.v. een mogelijke sluitingsdata fysiek in de showrooms mogen ontvangen. Het is dan ook belangrijk om gezamenlijk de juiste verwachtingen richting de kopers te kenschetsen.

1. De project gerelateerde klant krijgt voorrang.
2. Op basis van sluitingsdata worden de kopers benaderd.
3. Op basis van de grootte van het aantal kopers binnen het project vind er een planning plaats;
stap 1. er wordt telefonisch contact opgenomen
stap 2. indien nog niet in bezit wordt het projecten magazine toegestuurd. hierin wordt stapsgewijs de vervolgstappen beschreven.
stap 3. er vindt digitaal een inventarisatie plaats
stap 4. in overeenstemming en beschikbare capaciteit* vindt er digitaal of middels een fysiek bezoek o.a aan de showroom, een adviesgesprek plaats met als doel tot
overeenstemming te komen.

*Deze is afhankelijk van de mogelijkheden die ons wettelijk gezien geboden worden. Bij een mogelijke overloop schakelen we tijdelijk een andere locatie bij zodat we t.o.v. de sluitingsdata de kwaliteit kunnen waarborgen. Belangrijk om te realiseren is dat hierdoor de reistijd voor de klant kan toenemen. We zullen er overigens alles aan doen om dit alternatieve traject te voorkomen.

Getroffen voorzorgsmaatregelen

Daar we alle voorzorgsmaatregelen hebben getroffen die mogelijk zijn (dragen van mondkapjes, voldoende gelegenheid om tussentijds de handen te desinfecteren, indien wenselijk de mogelijkheid om latex handschoenen te dragen, elke gespreksruimte is voorzien van een glazen scherm, extra schoonmaak showroom en het garanderen van de min. afstand van 1,5 mtr.) bieden we zowel voor onze medewerkers als voor onze bezoekers een geoptimaliseerde omgeving die volledig aansluit op de adviezen vanuit het RIVM.

We houden de adviezen vanuit het OMT nauwlettend in de gaten zodat wanneer er nog meer ruimte geboden wordt, we deze direct kunnen doorvoeren daar we immers maar een doel hebben, en dat is; onze gezamenlijke klant zo goed mogelijk bedienen.

  Meer nieuws lezen
  Eigenhuis Keuken website