Blog 10: het ketelhuis en kunst

13 september '22

In een aantal blogposts vertelt Bart Janssen, landschapsarchitect bij de gemeente Ede, ons meer over de specifieke elementen van de gebiedsontwikkeling van een uniek gebied: het World Food Center. Dit keer vertelt Bart je meer over de plannen rondom het oude Ketelhuis en zijn visie op kunst.

image alt

Het Ketelhuis

“Achter de monumentale Frisokazerne komen vier houten kantoorgebouwen, vertelt Bart. Heel bijzonder, doordat ze helemaal van hout zijn geven ze een prachtig contrast met de kazernes. In de lengteas, symmetrisch tussen de Mauritskazerne en de Frisokazerne ligt het Ketelhuis. Dit gebouw is later gebouwd dan de kazernes zelf en diende als verwarmingsinstallatie voor de kazernes. Het is eigenlijk een oude kolenkelder die enkele meters diep de grond in gaat zodat er grote voorraden kolen konden worden bewaard, met een verbrandingsinstallatie om kolen om te zetten naar warmte. Vandaar ook de grote schoorsteen. We wisten heel lang niet wat we er mee moesten, maar onlangs meldde zich een ondernemer die mooie plannen heeft; het gebouw krijgt een restaurantfunctie.”

image alt

Overgang naar de moderne wereld

“De ondernemer gaat aan weerszijden van het gebouw aanbouwen, met veel hout en glas. Door de combinatie van het oude gebouw en de strakke materialen wordt het een prachtige overgang tussen de historische kazernes en de moderne wereld erachter.

Het ketelhuis krijgt een toegankelijke en actieve functie op het terrein, zowel aan het plein ervoor als aan de wandelroute er achter. De zijvleugels bieden ruimte aan een restaurant, een keuken, vergaderruimtes en terrassen. De oude kolenkelder wordt als bijzondere ruimte voor kleinschalige evenementen ingericht.

Als deze verbouwing af is, is alles vanaf de kazernes tot aan het ketelhuis af. De eerste stappen worden nu al gemaakt: twee bomen die elders weg moesten zijn hiernaartoe verplaatst met een grote kraan. Ineens staan er twee bomen van meer dan 10 meter hoog op het plein. Het middenplein is recent opnieuw bestraat. Als het ketelhuis en de aanbouwen aan de Mauritskazerne gereed zijn kunnen we ook beginnen met bestrating en groen op het plein en het afmaken van een deel van het Frisopark. Het Frisopark is het park tussen de monumentale kazernegebouwen en de Klinkenbergerweg. Vanaf dat moment is de plek die decennialang onbereikbaar en onbenaderbaar was, voor het eerst toegankelijk voor Ede.”

image alt

Kunst

“Kunst is hier geen doel, maar het is wel een manier om openbare ruimte aantrekkelijk te houden en een middel om verhalen rondom het thema duurzaamheid, natuur of voedsel te vertellen. We vinden als Gemeente Ede kunst dan ook erg belangrijk. Zo hebben we rondom het centrum bijvoorbeeld een beeldentuin en maken we in de wijken ook ruimte voor kunst. En natuurlijk hebben we in onze gemeente het Kröller-Müller Museum.

We gaan kijken hoe we kunst kunnen integreren in deze militaire omgeving en rondom het centrale thema voedsel. We willen één of twee grote eyecatchers realiseren die een verhaal vertellen over Ede, natuur, voedsel of het militaire verleden. Eentje willen we plaatsen op de appelplaats, ergens tussen de kazernes in. De bedoeling is te kijken naar interactieve kunst: vanaf elke hoek anders, of uitnodigend tot activiteiten. Verderop op het terrein komt een tweede grote eyecatcher die mensen verder het gebied in kan trekken. Eventueel voegen we een tweede laag toe, kleinschalige kunst in openbare ruimte of aan gevels of in binnentuinen. Permanente of tijdelijke kunst: alles ligt nog open!”