De wijken van het World Food Center

Het gebied van het World Food Center is ongeveer 60 voetbalvelden groot. Het gedeelte waar woningbouw komt, wordt opgedeeld in diverse wijken. Van de 600 woningen die er in totaal ongeveer gaan komen, is de wijk De Veluwse Proeftuin de eerste waar woningen in verkoop komen.

Groen raamwerk

Door het World Food Center lopen twee centrale evenwijdige assen. De ene as loopt van de Mauritskazerne en het ketelhuis naar het Sysseltse bos. De andere as loopt van de toegang tot station Ede-Wageningen via de Frisokazerne en de Stingerbol naar het Sysseltse bos. Deze assen verbinden de stad met de Veluwe. Haaks op de centrale assen komen vier lanen. Bestaande waardevolle groenstructuren worden onderdeel van de assen en lanen. Zo ontstaat er een groen raamwerk met daarbinnen wijken die gefaseerd ontwikkeld en bebouwd worden.

De eerste wijk

Tussen het Sysseltse bos en de gebiedskern komt een woonwijk met ruimte voor circa 600 woningen. Het gaat om een mix van huizen met een eigen of gedeelde tuin en appartementen. Aan de kant van het bos komt de Veluwenatuur tussen de huizen door. Dichter bij het hart hebben de wijken juist een meer stedelijk karakter. De eerste woningen die ontwikkeld worden, komen in de wijk De Veluwse Proeftuin.

Bekijk De Veluwse Proeftuin
Heb je een vraag? Wij staan je graag te woord
Klaar voor de toekomst Alles over de duurzaamheid van het WFC