Visie op World Food Center

Nu de historische kazerneterreinen aan de oostkant van Ede niet meer gebruikt worden door Defensie, is het tijd om nieuwe invulling te geven aan deze gebieden die vaak verborgen parels in het groen zijn. Eén van die terreinen is het kazerneterrein Maurits-Zuid. Dit terrein verandert de komende jaren in het World Food Center, een levendig stadsgebied waar Food en Veluwe een hoofdrol krijgen.

De ingrediënten

De ontwikkeling van het World Food Center hebben we gezien als het bereiden van een hoogwaardige maaltijd waarin 6 ingrediënten de smaak bepalen.

Vragen? Neem contact met ons op
Welke deelplannen komen er? Bekijk de wijken van WFC