Blog 4: hergebruik gekapt hout

15 september '21

“Het World Food Center-terrein is een oud defensieterrein en dan heb je te maken met zogeheten ‘NGE’. Dat zijn de Niet Gesprongen Explosieven”, zegt Bart Janssen. “Er zijn hier onderzoeken geweest om te kijken wat er nog aan bommen en vervuiling in de grond lag. Om het terrein schoon en veilig te krijgen is er grondig gesaneerd. Uiteindelijk moest daardoor een redelijk aantal bomen het veld ruimen. Veel sparren zijn dicht op elkaar geplant door defensie, om het terrein aan het oog te onttrekken. Dit zijn lange hoge bomen zonder takken, prima plankenhout dus.

Van de bomen die zijn gekapt bleek een deel zeer geschikt als bouwmateriaal en dat hebben we nu apart gelegd op de gemeentewerf om te kijken of er we er zaken van kunnen maken die we op het World Food Center kunnen gebruiken. Planken voor de woningen, banken voor de openbare ruimte, of speeltoestellen, bijvoorbeeld. Dat scheelt weer in kap elders, en transport naar Ede. Als dit een succes is, kijken we ook of we het breder kunnen uitrollen.

image alt

Dood hout geeft leven

Dood hout vormt een voedingsbron voor het bos. We hebben een traditie om alles op te ruimen, maar eigenlijk is dat voor de natuur niet optimaal. Dood hout geeft leven in de natuur. Dus af en toe een stronk in de grond of een stuk dood hout, past bij de natuur-inclusieve manier van het inrichten van dit gebied en dat is dus ook heel respectvol in de relatie die de wijk heeft met de Veluwe die eromheen ligt.

Die dode wortels en stronken leveren voor insecten weer een heel rijk leefklimaat op. Zo proberen we het natuurlijke systeem weer aan het werk te brengen.”