Iedereen is om!

7 februari '22

Ecologie kreeg tot de komst van de Flora- en Faunawet in 2002 nauwelijks aandacht. Dieren werden netjes uitgeplaatst, zodat er gebouwd kon worden en daarmee hield het op. Met de komst van de wet werden maatregelen afgedwongen en voegden we ons meer naar de natuur. Dat klinkt al beter, maar gelukkig was dit slechts het begin…

De natuur is nu leading

Carlo van Rijswijk is adviseur Ecologie bij de afdeling Beleid, Infrastructuur en Milieu van de gemeente Ede. Vanaf de planvorming is hij bij het World Food Center betrokken. Zijn rol stelde in het begin weinig voor.

“Het tij is sinds een aantal jaar gekeerd!”, vertelt hij als we hem spreken over de ecologie in WFC. “De natuur is nu leading bij een ontwikkeling en daar ben ik blij mee, vooral omdat gemeenten, ontwikkelaars en bewoners ook inzien dat ecologie nuttig, noodzakelijk én leuk is. Zo bouw je samen aan een betere wereld en dat is hard nodig, want als we niets doen zijn de gevolgen voor mens, dier en plant niet te overzien.”

image alt

Blij verrast

In beginsel is bij de ontwikkeling van de complete Veluwse Poort, waar WFC onderdeel van uitmaakt, direct tegen de grens van het Natura 2000-gebied aangebouwd. Carlo had liever gezien dat hier een buffer van 100 meter was gemaakt.

“Gedane zaken nemen geen keer, veel liever kijk ik naar de toekomst waar volop kansen liggen die inmiddels ook benut worden. Vanuit de gemeente is een aantal beleidsdocumenten en hulpmiddelen gemaakt om ontwikkelaars en bedrijven op weg te helpen hun plannen natuurinclusief te ontwikkelen. De voorstellen die we nu voorbij zien komen overtreffen onze verwachtingen. Echt leuk om te zien hoe creatief de ontwerpen zijn en dan ook nog eens te horen dat natuurinclusief bouwen helemaal niet duur(der) hoeft te zijn.”

Dieren die je hier kunt spotten

Door alle maatregelen die zijn getroffen én het feit dat je hier zo dicht op het Natura 2000-gebied woont en de dieren graag de randen opzoeken, kun je in WFC allerlei dieren spotten. Van een hazelworm tot een zandhagedis, vlinders, spechten, eekhoorns, boommarters en zelfs een das. “Bij de inrichting van de nieuwe woongebieden hebben we ons gericht op de dieren die zich thuis voelen in een wat meer stedelijke omgeving.”